Svenskene er en ledernasjon hva gjelder bevaring av de store rovdyrene.

De har langt større mangfold enn vi på denne siden av grensen kan skilte med, ihvertfall for oss som bor lengst vest. Sverige har store bestander av bjørn, ulv og gaupe og landet fremstår som en kommende villmark, slik villmarken engang var.

Dette har også sine negative sider, spesielt når mødre med hund og barnevogn blir angrepet at sultne ulver.
Da er det noe riv ruskende gale, det er ikke normal oppførsel fra ville ulver. Ville ulver oppsøker ikke mennesker, de er livredde for mennesker. Er årsaken at skogen er så bunnskrapet for elg at ulvene søker alternativ føde?

Dette er etter oppførsel å dømme mest sannsynlig ulver som ikke er helt friske, og slike individer bør taes ut slik at ulver uten skyhet for mennesker ikke får slippe genene sine videre.

For at vi skal ha sunne og ville rovdyrstammer i framtiden er man nødt til å gjøre nødvendige grep, selv om de er aldri så populære/upopulære.

Slike ulver bør skytes, til fordel for resten av ulvestammen!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende