Ingen står frem som vitner, skriver VG

Kanskje norske skogeiere bør passe bedre på ulvene sine?

Ulovlig ulvejakt er svært skadelig på to måter, for det første så ødelegger og undergraver slik aktivitet for lovlig aktivitet som f.eks lisensjakt, for det andre så blir disse lovbryterne omtalt som jegere, jeg vil understreke at ulovlig ulvejakt ikke utføres av jegere. Dette er personer med et så sterkt hat mot et dyr at de går over lik for å fjerne det, det har absolutt ingenting med høsting av naturen å gjøre.

Hvem er det som taper mest på ulv?
Du tror kanskje at det er saueeiere og hobbybønder som taper mest på ulv? Men det er feil, skogeiere som råder over store areal med bra tetthet av elg er de store taperne når tallene legges fram, elgjakt og elgkjøtt er etter mitt skjønn hovedårsaken til at ulvene forsvinner sporløst.

Ulven er en konkurrent for de store skogeierne, derfor dør den..

Tips oss hvis dette innlegget er upassende