I Sogn & Fjordane er det kvotefri jakt på Gaupe, det vil si at hvem som helst som har bestått skyteprøven kan gå på jakt etter skogskatta dersom grunneier samtykker til dette. Elsk det , eller hat det.
Det er den siste tida blitt observert mulige gaupespor i flere områder, og de fleste er overbeviste om at katten har slått seg ned i sentrale områder av fylket. Landskapet her er fantastisk gaupeterreng, med ur og fjell der folk og fe sjelden ferdes.

Mattilgangen skal heller ikke glemmes, og ifølge en del grunneiere har vi rikelig hjort, og man skulle tro at hjortebestanden hadde hatt godt av en stabil gaupebestand jevnt fordelt over hele fylket. Det er en positiv effekt av å ha rovdyr over en viss størrelse tilstede i naturen, de forvalter matviltet lagt bedre enn oss jegere på to bein.

Konsekvensen av en etablert gaupestamme i sunnfjord er at flere grunneiere må ha jevnlig tilsyn med husdyr på beite. Gaupa er kjøtteter og sier ikke neitakk dersom lettlurt og forsvarsløs mat kommer gående, med eller uten bjelle. Gaupa er nordens tiger, den er vakker, elegant, svært sky og uforutsigbar.
I morgen starter gaupejakta, og  jeg vil med dette ønske både gaupe og jegere lykke til!

Dersom jeg mot all formodning skulle finne gaupespor- da holder jeg kjeft til gaupejakta er over!

Men den dagen gaupebestanden i Sogn & Fjordane er som på Østlandet , da skal jeg heller bli med på gaupejakt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende